Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.turtlehousedesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Turtlehouse Design.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turtlehouse Design is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Turtlehouse Design.

 

Geen garantie op juistheid
Turtlehouse Design streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Turtlehouse Design stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele (gevolgen van) onjuistheden in deze informatie.
In geval van op de website genoemde prijzen van diensten of producten, geldt de prijs zoals vermeld in correspondentie en/of op de factuur.
De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om (delen van) de inhoud van de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Turtlehouse Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt via hyperlinks.


Affiliate links
Turtlehouse Design maakt gebruik van affiliate links. Wanneer je via deze link een product afneemt, dan ontvangt Turtlehouse Design daar een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding wordt door het betreffende bedrijf betaald en heeft voor jou geen enkele gevolgen. Turtlehouse Design gebruikt alleen affiliate links naar bedrijven waarmee wordt samengewerkt ten behoeve van de diensten die door Turtlehouse Design geleverd worden.

 

Vragen, klachten of opmerkingen
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Dan kun je deze e-mailen naar: info@turtlehousedesign.nl

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.turtlehousedesign.nl op deze pagina.